Hoe

Condities

Wanneer

 

Wie & waar

 

The movie

 

New business

 

Oerdrive & missie

 

Projecten

 

Ervaring

 

Kracht

 

Aanpak

 

Calypso checklist

 

Technieken

 

Preview

Er binnen een bedrijf een Innovatiebehoefte is doordat de markt verandert en de huidige positionering en propositie niet meer aansluiten.

Een innovatietraject niet van de grond komt en er een Noodzaak tot versnelling is om te voorkomen dat het traject uitloopt en de budgetten worden overschreden.

Er sprake is van een Complexe situatie doordat er met nieuwe partners nieuwe producten worden ontwikkeld en op de markt gebracht.

Er bij een innovatietraject veel onzeker-heden zijn zodat een analyse en het managen van de risico’s belangrijk is om het traject succesvol af te ronden.

In welke branche?

U bent specialist in uw sector en u kent uw organisatie en omgeving beter dan wie dan ook. Op dat vlak heeft Calypso Innovatie dan ook niets toe te voegen!

Technieken, kennis en ervaring om innovatief marktonderzoek uit te voeren, om in ‘co creatie’ concepten te ontwikkelen en om processen te versnellen worden door  Calypso Innovatie ingebracht.

Deze inbreng past 

In iedere branche